สวัสดีครับ
 
Entry นี้พานอกเรื่องกับหมวด etc อีกครั้